Om rasen

Våre to første havanaiser, Happy og Pepsi.

Vi ønsker å samle informasjon som vi synes er nyttig på en side. Her vil det blant annet være informasjon om pelsstell, sosialisering, rasestandarden og ulike retningslinjer.

NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett (PDF)

NBHKs retningslinjer for avl

Rasestandard Bichon Havanais FCI (PDF)