C-kullet

10. November 2015 ble endelig Fame og Jacksons etterlengtede, livlige og rampete valper født. 7 valper, 6 hanner og 1 tispe.

Impression Of Silk's Casanova "Casanova"

Impression Of Silk's Classic "Classic"

Impression Of Silk's Choice "Choice"

Impression Of Silk's Corki "Timmi"

Impression Of Silk's Casino "Scott"

Impression Of Silk's Capri "Bonzo"

Impression Of Silk's Charisma "Bugg"

C.I.B. NORD UCH
Impression Of Silk's Annie "Fame"

C.I.B. NORD UCH DK V-13 SE V-15 EUW-15 NO V-15 Svankällans Robin Hood "Jackson"

Casanova, 1 døgn

Classic, 1 døgn

Choice, 1 døgn

Corki, 1 døgn

Casino, 1 døgn

Capri, 1 døgn

Charisma, 1 døgn

Casanova, 2 dager

Classic, 2 dager

Choice, 2 dager

Corki, 2 dager

Casino, 2 dager

Capri, 2 dager

Charisma, 2 dager

Casanova, 1 uke

Classic, 1 uke

Choice, 1 uke

Corki, 1 uke

Casino, 1 uke

Capri, 1 uke

Charisma, 1 uke

Casanova, 2 uker

Classic, 2 uker

Choice, 2 uker

Corki, 2 uker

Casino, 2 uker

Capri, 2 uker

Charisma, 2 uker

Casanova, 3 uker

Classic, 3 uker

Choice, 3 uker

Corki, 3 uker

Casino, 3 uker

Capri, 3 uker

Charisma, 3 uker

Casanova, 4 uker

Classic, 4 uker

Choice, 4 uker

Corki, 4 uker

Casino, 4 uker

Capri, 4 uker

Charisma, 4 uker

Casanova, 5 uker

Classic, 5 uker

Choice, 5 uker

Corki, 5 uker

Casino, 5 uker

Capri, 5 uker

Charisma, 5 uker

Casanova, 6 uker

Classic, 6 uker

Choice, 6 uker

Corki, 6 uker

Casino, 6 uker

Capri, 6 uker

Charisma, 6 uker

Casanova, 6,5 uker

Classic, 6,5 uker

Choice, 6,5 uker

Corki, 6,5 uker

Casino, 6,5 uker

Capri, 6,5 uker

Charisma 6,5 uker

Casanova, 7,5 uker

Classic, 7,5 uker

Choice, 7,5 uker

Corki, 7,5 uker

Casino, 7,5 uker

Capri, 7,5 uker

Charisma, 7,5 uker